Εταιρικά Νέα

Οι πρόσφατες αναφορές της Kingtom βραβεύτηκαν με την "Πιστωτική Βαθμολογία AAA από το 2022 έως το 2023"

2022-08-25

Η Kingtom βραβεύτηκε με την "Xiamen Growing Small and Medium-sized Enterprise in 2022-2023"


Kingtom Βραβεύτηκε το 2022 στην επαρχία Fujian "εξειδικευμένη, καλή, ειδική και νέα" μικρή και μεσαία επιχείρηση


Βραβευμένο Kingtom "Πράσινο εργοστάσιο της επαρχίας Fujian"
Τέθηκε σε χρήση το έργο παραγωγής φωτοβολταϊκών στην ταράτσα του εργοστασίου. Σύμφωνα με την εθνική στρατηγική «αιχμής άνθρακα και ουδετερότητας άνθρακα», το εργοστάσιο είναι αυτάρκης σε ενέργεια και συνοδεύει την παράδοση των παραγγελιών των πελατών.