Αγορά Παραγωγής

Έχουμε πελάτες τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από την αγορά του εξωτερικού. Η ομάδα πωλήσεων στο εξωτερικό μιλάει άπταιστα προφορικά αγγλικά για καλή επικοινωνία.

Η κύρια αγορά πωλήσεών μας:

Εγχώριο 60%,

Βόρεια Αμερική 20%,

Ευρώπη 18%,

Η υπόλοιπη Ασία και Ωκεανία 2%